top of page

Σχετικά

Οι ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες, το γεωγραφικό ανάγλυφο και η νησιωτική απομόνωση έχουν προσδώσει στα νησιά του Ιονίου και του Ν. Αιγαίου, πλούσια χλωρίδα σε αυτοφυή αρωματικά και μελισσοκομικά φυτά. 

Η φυτική και γεωγραφική προέλευση καθώς και οι συνθήκες ωρίμανσης του μελιού είναι οι κύριοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι φυσικοχημικές του ιδιότητες. Το μέλι περιέχει πλήθος ουσιών από 14 διαφορετικές κατηγορίες συστατικών. Παρά το γεγονός ότι αποτελείται κατά περίπου, 80% της μάζας του από σάκχαρα και 17% από νερό, τα συστατικά που καθορίζουν τη γεύση, το άρωμα, την προτίμησή του από τον καταναλωτή και κατά συνέπεια αυτών, την εμπορική του αξία, είναι τα ελάσσονα πτητικά συστατικά του (Volatile Organic Compounds VOCs).

Αν και η ποιότητα του παραγόμενου μελιού στα νησιά του Ιονίου και Ν. Αιγαίου, περιγράφεται ως εξαιρετική και μοναδική, αναφορικά με τη γεύση και το άρωμα, δεν υφίσταται μέχρι σήμερα τεκμηριωμένη αποτύπωση ανάλυσης του παραγόμενου προϊόντος με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η μελέτη των παραγόμενων ειδών μελιού των νησιών του Ιονίου και των Δωδεκανήσων, και ειδικότερα η λεπτομερής ποιοτική και ποσοτική αποτύπωση των πτητικών συστατικών, που διαμορφώνουν τη γεύση και το άρωμά τους και χαρακτηρίζουν το «δακτυλικό» αποτύπωμα της βοτανικής και γεωγραφικής τους προέλευσης.

Στόχοι του Έργου

sdg12

Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι ανάδειξη των ποιοτικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του μελιού των νησιών, μέσω ενός αρωματικού αποτυπώματος και η διασφάλιση για τον καταναλωτή, θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του και για το λόγο αυτό, θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. 

 

Επισημαίνεται ότι η πρόταση συμβάλλει, στον παγκόσμιο «Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Sustainable Development Goal -SDG) 12, καθώς παρέχοντας πληροφόρηση για την προέλευση και την ποιότητα του μελιού, ενισχύεται η «υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή».

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ποιοτική αποτύπωση και ανάδειξη της τοπικής μοναδικότητας του μελιού) θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, καθώς αναμένεται πως:

Θα αυξήσει την αναγνωσιμότητά του (προέλευσης και ποιότητας)

Θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για το νησιώτικο μέλι

Θα προσθέσει αξία στην τιμή πώλησης του μελιού των νησιών

Θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των μελισσοκόμων, αφού τα προϊόντα τους θα είναι πιο αναγνωρίσιμα και ασφαλή

Θα βελτιώσει την οικονομική απόδοση των εκμεταλλεύσεων, αφού θα αυξήσει την συνολική αξία παραγωγής τους (την τιμή και τον όγκο πώλησης του επώνυμου προϊόντος)

Η ολοκλήρωση του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου θα καταλήξει στη διαμόρφωση του μοναδικού βοτανικού βιογεωγραφικού αρωματικού αποτυπώματος για τα μέλια που προέρχονται από νησιά του νότιου Αιγαίου και του Ιονίου. Πρόσθετα, μέσω αυτού του μοναδικού ποιοτικού αποτυπώματος (quality fingerprint), βασιζόμενο στα αρωματικά συστατικά, το προϊόν θα αποκτήσει ταυτότητα, θα είναι αναγνωρίσιμο από τον καταναλωτή και θα αναδειχθούν τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Η γνώση του αρωματικού βιογεωγραφικού αποτυπώματος θα αποτελέσει κι ένα εργαλείο έμμεσης εκτίμησης της γνησιότητας, μιας και τα «άγνωστα» δείγματα θα συγκρίνονται με αυτά της βάσης δεδομένων και θα εξάγεται αποτέλεσμα βάση αναδυόμενων συντελεστών ομοιότητας. Συμπερασματικά η ανάδειξη του μοναδικού αρωματικού βιογεωγραφικού αποτυπώματος για τα μέλια που προέρχονται από νησιά του Ιονίου και του Νότιου Αιγαίου θα τους προσδώσει, με σαφή επιστημονική τεκμηρίων, προστιθέμενη αξία και ζήτηση από τους καταναλωτές, λόγω ανάδειξης των αρωματικών συστατικών και της πιστοποίησης της γεωγραφικής τους προέλευσης. 

bottom of page